Dr. Mykhail Shtern speech in Washington, DC

Recording of Dr. Mikhail Shtern at an event in Washington, DC during his tour of Ukrainian American communities in the United States after his release from Soviet prison and arrival in the West. His speech covers a wide variety of topics, including his work treating endemic goiter in the Ukrainian Carpathians, the circumstances of his arrest and trial, and his prognosis for the future of the Soviet Union. It is followed by a question and answer session.

Звукозапис промови доктора Михаїла Штерна у м. Вашінгтоні, підчас його подорожувань по українських осередках США після його звільнення з увязнення та прибуття на захід. Його промова охоплює широкий спектр тем, включаючи його лікування ендемічного зобу в Карпатах, обставини його арешту та судового процесу, а його прогноз щодо майбутнього Радянського Союзу. За ним слідує сесія із запитаннями та відповідями.